วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 5 Mind Maping คำพ่อสอน

เรียนการใช้โปรแกรม Mindjet MindManager โดยใช้โปรแกรมนี้
ทำ Mind Maping เรื่องคำพ่อสอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
การฝึกร่างกายและจิตใจให้มีความสุขและความสำเร็จรวมถึงการใช้กีฬาเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น