วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7

ฟังเสียงบันทึกสองเรื่องคือ 1.หน้าที่ของพ่อแม่และลูกที่ดี
2. แก้ไฟริษยา พร้อมทั้งเขียน Mind Map

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น