วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 บทความคำพ่อสอน"สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และความสำเร็จ"

...คนเราจะให้มีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมด้วยการมีความคิดที่ดี และปรารถนาที่จะมีความสงบสุขหรือความสำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจที่สัมพันธ์กัน ทำงานร่วมกัน พร้อมกัน สอดคล้องกัน ก็จะเกิดความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต แม้แต่ในชีวิตประจำวันการที่จะทำสิ่งใดงานใดๆ ก็ต้องอาศัยร่างกายและจิตใจที่ต้องทำงานร่วมกัน แม้จะฝึกร่างกายและจิตใจจนเหนื่อย แต่ความเหนื่อยนั้นจะกลายมาเป็นกำลังที่ทำให้เราพบความสุขและความสำเร็จ
...ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ชีวิตในรั้ว แต่ละวันต้องทำงานต้องเรียน พบเจอกับสิ่งต่างๆต้องใช้ความคิด สติปัญญา กำลังกายและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียนต้องใช้สมาธิและสติปัญญา ซึ่งต้องมาจากการฝึกฝน อาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างในบางเวลา แต่ความเหนื่อยนั้นจะกลายมาเป็นกำลังที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เราประสบกับความสำเร็จในการเรียนและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่นักกีฬาก็ยังต้องมีการฝึกซ้อม ซ้อมจนเหนื่อยเพื่อให้เกิดความชำนาญและจะพบกับความสำเร็จ ชนะในการแข่งขันแต่ต้องรู้จักคำว่าแพ้ ชนะ ไม่เอาเปรียบกัน และให้อภัยกัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความเหนื่อยจากการฝึกฝนจะค่อยๆหายไปกลายมาเป็นกำลัง กำลังเพื่อหาความสุข ความสำเร็จ ร่างกายและจิตใจจะแข็งแรงขึ้นพร้อมกัน นอกจากการเล่นกีฬายังเป็นการบริหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นการฝึกจิตใจให้ร่าเริงไปในตัวด้วย ในชีวิตประจำวันต้องทำงานพบเจอกับงานที่ยากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไป พบกับผู้คนหลากหลายอารมณ์ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีร่างกายและจิตใจที่พร้อมเสมอ
...สำหรับเราเป็นนิสิตนักศึกษาเมื่อมีกำลังกายดีและจิตใจที่ดีย่อมทำให้สมองดีไปด้วย ทำให้การศึกษาเล่าเรียนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดังที่ตั้งใจไว้หรืออาจจะเกินความคาดหวังด้วยซ้ำ นอกจากกีฬาจะเป็นการฝึกกายแล้วยังสามารถฝึกจิตใจหรือที่เรียกว่าจิตใจนักกีฬา คือจิตใจที่สามารถให้อภัย สามารถที่จะระงับสติอารมณ์ให้ไม่ฟุ้งซ่านอีกด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. บทความเริ่มมากเลย แต่น้อยไปนิดนะ
    นอนหลับฝันดี ปั่นเติมที่ละสิ อิอิ

    ตอบลบ